ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ

ಡಿಸೇಲ್ ದರ:

StateDiesel (1L)Change
Andaman And Nicobar₹78.010.00
Andhra Pradesh₹96.170.00
Arunachal Pradesh₹80.16-0.28
Assam₹89.380.00
Bihar₹92.04-0.33
Chandigarh₹82.400.00
Chhatisgarh₹93.33-0.11
Dadra And Nagar Haveli₹00.00
Daman And Diu₹87.880.00
Delhi₹87.620.00
Goa₹88.450.18
Gujarat₹90.330.12
Haryana₹82.400.00
Himachal Pradesh₹87.400.20
Jammu And Kashmir₹84.990.06
Jharkhand₹92.560.00
Karnataka₹88.940.00
Kerala₹96.13-0.30
Madhya Pradesh₹91.84-0.10
Maharashtra₹92.150.00
Manipur₹85.14-0.11
Meghalaya₹87.090.13
Mizoram₹80.38-0.64
Nagaland₹85.550.63
Odisha₹92.640.14
Pondicherry₹84.430.00
Puducherry₹84.430.00
Punjab₹82.400.00
Rajasthan₹90.360.00
Sikkim₹88.000.00
Tamil Nadu₹92.34-0.13
Telangana₹95.650.00
Tripura₹86.48-0.02
Uttar Pradesh₹87.760.00
Uttarakhand₹88.390.10
West Bengal₹90.760.00

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ:

StateDiesel (1L)Change
Andaman And Nicobar₹78.010.00
Andhra Pradesh₹96.170.00
Arunachal Pradesh₹80.16-0.28
Assam₹89.380.00
Bihar₹92.04-0.33
Chandigarh₹82.400.00
Chhatisgarh₹93.33-0.11
Dadra And Nagar Haveli₹00.00
Daman And Diu₹87.880.00
Delhi₹87.620.00
Goa₹88.450.18
Gujarat₹90.330.12
Haryana₹82.400.00
Himachal Pradesh₹87.400.20
Jammu And Kashmir₹84.990.06
Jharkhand₹92.560.00
Karnataka₹88.940.00
Kerala₹96.13-0.30
Madhya Pradesh₹91.84-0.10
Maharashtra₹92.150.00
Manipur₹85.14-0.11
Meghalaya₹87.090.13
Mizoram₹80.38-0.64
Nagaland₹85.550.63
Odisha₹92.640.14
Pondicherry₹84.430.00
Puducherry₹84.430.00
Punjab₹82.400.00
Rajasthan₹90.360.00
Sikkim₹88.000.00
Tamil Nadu₹92.34-0.13
Telangana₹95.650.00
Tripura₹86.48-0.02
Uttar Pradesh₹87.760.00
Uttarakhand₹88.390.10
West Bengal₹90.760.00

Latest Indian news

Popular Stories