ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್‌ – ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಗ್ಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ 2023-24ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಯುವ ಅನ್‌ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ 2023-24 ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ: ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: 11ನೇ ತರಗತಿ (1ನೇ ಪಿಯುಸಿ), 1ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಅಥವಾ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಐಟಿಐ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 50,000/- ವರ್ಷಕ್ಕೆ
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230802
 2. ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಉನ್ನತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023-24 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
  ಅರ್ಹತೆ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ 1ನೇ/2ನೇ/3ನೇ ವರ್ಷ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 35,000/-
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230803
 3. ಲೆಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಬಲೀಕರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023-24 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
  ಅರ್ಹತೆ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (BE/BTech), B.Arch, BBA, B.Com, B.Sc (ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ)
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 60,000/- ರಿಂದ ರೂ. 1,00,000/-
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230804
 4. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: 11 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 10,000/- 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230805
 5. ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾಯಲ್ ಹದಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾನೂನು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 1,00,000/-
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230806
 6. ಬ್ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮೊದಲ ವರ್ಷ. ಮತ್ತು MBA
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 7,00,000/-
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230807
 7. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ. ವಿದ್ವಾಂಸರು
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 18,000/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230808
 8. ವಿರ್ಚೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023-24 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ (ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ)
  ಅರ್ಹತೆ: 11 ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷ (ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್)
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 15,000/- ವರ್ಷಕ್ಕೆ
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230809
 9. ಪೋಷಣೆ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತ: ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230810
 10. INSPIRE ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮನಕ್ ಯೋಜನೆ 2023-24 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
  ಅರ್ಹತೆ: 6 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 10,000/-
  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಧಿ: ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/
  ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಡ್: CF230811 ವಿವರವಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಗ್ಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ https://cigmafoundation.org/nurturing-brilliance-cummins-scholarship/

Latest Indian news

Popular Stories