ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ’ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ’ 1700 ಕೋಟಿ’ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್’

ನವದೆಹಲಿ:ತೆರಿಗೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಮನವಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 1700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿವೇಕ್ ತಂಖಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2017-18 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories