ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜಿಎಂ ಎ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ನೇಮಕ.!

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಮವಾರ ಎ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಬಿಐನ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇಮಕವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತ ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಘೋಷ್ ಅವರು ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories