ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನು: ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ (2021) ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದ್ದು, ಏಳು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಈ ಕರಡನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!