ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ USA

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುಪ್ತಚರವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಹೊಂದಿದೆ,ಅದು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯುಎಸ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ವರದಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಯೋಜನೆಯು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಕ್ಷೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ 1967 ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು

Latest Indian news

Popular Stories