ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಕಾರವಾರ: ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ನಡೆಯಿತು.

IMG 20240310 WA0002 Uttara Kannada

Latest Indian news

Popular Stories