ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ಭಾರೀ ಮಳೆ – ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ರಜೆ

ಉಡುಪಿ:ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories