ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಜಾಜ್ ನದಾಫ್ ಪಠ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ

ಪರಡಿ: ತಾಲೂಕಾ ಅರ್ಧಾಪುರದ ಬಾಲಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಉರ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಜಾಜ್ ನದಾಫ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 16ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಎಜಾಜ್ ನದಾಫ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ಇದೀಗ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಎಜಾಜ್ ಅವರ ಪಠ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶೌರ್ಯ ಕಾರ್ಯ, ಅವರು ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2017 ರಂದು, ಎಜಾಜ್ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನವರಿ 26, 2018 ರಂದು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಶೌರ್ಯ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಯಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಜಾಜ್ ನದಾಫ್.

ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಜಾಜ್, ರಾಜಾಬಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಎಜಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಜಾಜ್ 70% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರನ್ನು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಾಗ ಇದೀಗ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Latest Indian news

Popular Stories