ಕರ್ನಾಟಕ: 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!

ಬೆಂಗಳೂರು: 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ 12,556 ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 2021 ರಲ್ಲಿ 8,136 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 2 ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು 28 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ತೆಲಂಗಾಣ 15,297 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 12,556 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು 10,117 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 18.6 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ 21.1 ರಷ್ಟಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories