ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ: 76.06 % ಮತದಾನ – ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ -ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 76.06% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು‌ ವಿವರ:

1000970316 Featured Story, Udupi

Latest Indian news

Popular Stories