ಉಡುಪಿ: ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ – ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಉಡುಪಿ: ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಮಾರ್ಗದ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ ದಂಡೆಯ ಊದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ದೀಪ ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಾಜಸೇವಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡುವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರವುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೆರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ.

Latest Indian news

Popular Stories