ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿಯು ಅಥವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ(Internal marks) ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (DPUE) ನೀಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಡಿಪಿಯುಇಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 70 ಅಂಕಗಳ ಥಿಯರಿ ಪತ್ರಿಕೆ(Theory paper) ಮತ್ತು 30 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ(Internal evaluation) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 100 ಅಂಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 80 ಅಂಕಗಳ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು 20 ಅಂಕಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಯುನಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಐದು ಅಂಕಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾ ವೋಸ್‌(Viva Voce) ಎರಡು ಅಂಕಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು ಯೋಜನಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Latest Indian news

Popular Stories